VÄLKOMMEN

Vi kan rekrytering

OM FÖRETAGET


M&N Recruit är ett rekryterings- och headhuntingföretag bestående av unga och drivande individer. Våra metoder bygger på att "tänka utanför boxen." Vår största styrka är att göra de svåraste rekryteringarna enkla. Vi ser problem som potentiella affärsmöjligheter.


Vi har en personlig och långsiktig approach till våra kunder. Vi lär oss att förstå deras verksamhet, företagskultur och resursbehov. Som en pålitlig partner levererar vi alltid resultat.

Vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och partners som bygger på ömsesidig tillit och kreativt samarbete.

VAD VI GÖR


M&N Recruit är specialister på rekrytering, headhunting och search. Vi består av unga och drivande individer som tänker utanför boxen för att på ett effektivt sätt lösa även de mest svåra tillsättningarna. Vår grundfilosofi är att ta ett problem för den gemene mannen och se det som en potentiell affärsmöjlighet.REKRYTERING


Ingen rekryteringsprocess är den andra lik, men det finns gemensamma nämnare som krävs för att en tillsättning ska bli lyckosam och framförallt hållbar på lång sikt. På M&R har vi lång erfarenhet av rekrytering och vi vet hur viktigt det är att hitta rätt kandidat för varje roll.

 

Vi förstår att ett kompetensbehov ofta uppstår plötsligt och oväntat. Därför jobbar vi effektivt för att snabbt fylla ett kompetensbehov och göra en lyckad rekrytering. Vi har ett stort och värdefullt nätverk av kvalificerade kandidater som vi filtrerar på erfarenhet och kraven för varje enskild roll. Detta gör det möjligt för oss att snabbt hitta rätt kandidat med rätt kompetens.


SEARCHUPPDRAG


Vår expertis ligger inom att hitta de mest lämpliga kandidaterna för chef- och specialistpositioner. Om ni är i behov av rekryteringshjälp, erbjuder vi en anpassad lösning som uppfyller era specifika behov.

Genom vår search-metod kartlägger vi den aktuella marknaden, proaktivt söker efter lämpliga kandidater, och närmar oss dem på ett respektfullt och personligt sätt. På detta sätt garanterar vi att ni får högkvalitativa kandidater som uppfyller er kravprofil.INTERIMLÖSNING


Står ni inför ett akut behov av en temporär chef- eller specialistlösning? Vi har ett etablerat nätverk av erfarna chefer och specialister, redo att ta på sig kortvariga uppdrag.

 

Vi tillämpar vår beprövade rekryteringsprocess, skräddarsydd för att matcha rätt kunskaper, erfarenheter och förståelse för era behov och situation. Med våra interimslösningar kan ni vänta er en sömlös och problemfri integrering av våra specialister.

 

Vanligtvis reserveras traditionell rekrytering för planerade personalförändringar på lång sikt. Därför är interimslösningar mer effektiva att använda vid akuta behov. Dessutom kan vi parallellt fortsätta att söka efter en långsiktig lösning utan extra kostnad för

REFERENSER

LYHÖRDA & TREVLIGA


"Vi är oerhört nöjda med den rekryteringsprocess vi genomgått tillsammans med MN. Processen var tydlig, ärlig och professionell. MN visade sig vara lyhörda och bemötte oss på ett trevligt sätt. Kommunikationen var mycket bra och vi hölls kontinuerligt uppdaterade, precis som vi önskade" 


Ayse Yalcin

Driv Ekonomi

ÖMSESIDIG PROCESS


" Det viktigaste av allt var att jag fick möjlighet att ställa alla de frågor som jag ansåg vara viktiga för mig. Det är en ömsesidig process, där jag som arbetstagare också har möjlighet att välja min arbetsgivare på samma sätt som arbetsgivaren väljer mig"
Therese Svedberg Flytström

Kandidat

unsplash